• Image of Kunstkort doble Preikestolen
  • Image of Kunstkort doble Preikestolen

Den spektakulære Preikestolen er en 604 meter høy fjellformasjon som ligger som en preikestol over Lysefjorden i Rogaland. Den ble trolig dannet ved frostsprenging i den tid da isbreen lå ved, og like over selve stolen, for rundt 10.000 år siden.

Dette kunstkortet er basert på kunsttrykket "Preikestolen" laget av kunstner Monica Hansen.

Doble kort. 12 x 17 cm.
Leveres med hvit konvolutt.

PREIKESTOLEN (THE PULPIT ROCK)
The spectacular "Preikestolen" (the Pulpit rock) is a 604 meter high cliff located in Lysefjorden, Norway. It was probably formed by frost in the time when the glacier was at, and just above the cliff, about 10 000 years ago.

This art card is based on the art print "Preikestolen" made by artist Monica Hansen, Norway.

Doble card. 12 x 17 cm.
Delivered with white envelope.

Sold Out