Betaling

Betaling kan gjøres med din PayPal konto. 

Kunder bosatt i Norge kan også forhåndsbetale via bankgiro, et gebyr på 30 NOK vil bli lagt til den totale summen. Vennligst ta kontakt på [email protected] på forhånd dersom du ønsker å benytte deg av denne muligheten.

Levering

Din ordre vil bli levert til den adresse som er notert ved din bestilling i nettbutikken. 

Levering i Norge

Produkter som er på lager vil normalt bli levert innen 5–10 arbeidsdager fra ordredato.

Levering utenfor Norge

Inernasjonale ordrer vil normalt bli levert innen 5-14 arbeidsdager. Alle internasjonale pakker blir sendt med sporingsnummer som blir sendt til deg på e-post etter forsendelse. 

Spørsmål om bestillingen?

Vi hjelper deg gjerne, kontakt oss på [email protected] 

Uavhentet pakke

Du vil alltid få en påminnelse dersom din pakke ikke er avhentet på ditt lokale postkontor / post i butikk. Dersom du ikke henter pakken innen tidsfristen, vil den bli returnert til oss. For å dekke våre kostnader for uavhentede pakker, vil du bli fakturert for porto. 

Force majeure

Dersom karbid.no unnlater å overholde avtalen på grunn av uvanlige omstendigheter utenfor sin kontroll på grunn av force majeure som streiker, uroligheter, krig eller naturkatastrofer som jordskjelv, vulkanutbruddog andre forhold, så kan karbid.no ikke holdes ansvarlig.

Angrefrist

Netthandel fra norske butikker gir deg automatisk 14 dagers angrefrist gjennom Angrerettsloven. Den returnerte varen må være ubrukt og uskadet og returnert i originalforpakning. Forseglingen må IKKE være brutt! 

Hvordan returnere?

Dersom du ønsker å returnere en vare, ta kontakt på [email protected] innen 14 dager etter at varen er mottatt.

Returporto betales av kunde. Når vi har mottatt og godkjent returen vil vi tilbakebetale varekostnaden  minus portoutgifter til din konto.


Kontakt og kundeservice

[email protected]

Tlf. 414 13 413

Innramming av plakater

Alle plakater fra karbid.no leveres uten rammer.

Trykkene passer standard rammer som du får kjøpt i de fleste butikker som forhandler denne typen varer.

Trykkene kan rammes inn med eller uten passepartout. 

Innramming av kunsttrykk / malerier

Alle kunsttrykk / malerier fra karbid.no leveres uten rammer.

For best mulig holdbarhet, anbefaler vi på det sterkeste at kunsttrykk og malerier rammes inn og håndteres av kyndig personale / rammeforretning.


Copyright

Alle rettigheter © Mokkadesign 2014. Kopiering er ikke tillatt.

Takk for at du besøkte vår nettbutikk!


Terms & Conditions 2014

Payments

Payment can be made with you PayPal account. 

Customers located in Norway can also pre-pay to our bankgiro, an extra charge of 30 NOK will be added to the total amount. Please contact us at [email protected] in advance if you would like to use this service.

Delivery - We ship world wide! 

Your order will be delivered to the address you supply when placing an order at the webshop. All shipping costs are inclusive of Norwegian VAT (25%). This fee covers administration, packaging and freight. For all international deliveries there will be an extra cost of 150 NOK (not inclusive of any customs, import duty or taxes).

Inside Norway

Merchandises in stock will normally be delivered within 5–10 business days from the order date. 

Outside Norway

International orders will normally be delivered within 5-14 business days. All international parcels are sent with a tracking number which is sent to you in a confirmation email after shipping. 

Questions about your order?

We will be delighted to help you, please contact us at [email protected] 

If you do not pick up your package

You will always get a reminder if your package is not collected by your local postoffice. If you do not pick up your package in due time, it will be sent back to our warehouse. To cover our costs for the non-collected goods, you will be charged for the delivery costs.

Force majeure

If karbid.no fails to comply with the agreement because of unusual circumstances outside of its control due to force majeure such as strikes, civil unrest, war or natural catastrophes such as earthquakes, volcanic action and other matters, then karbid.no can not be held responsible.

Returns

Returns (money back) can be done within 7 days after reception of the goods. The returned items must be in an unused and undamaged condition in their original packaging. The sealing may NOT be broken! 

How to Return?

In case of returns and exchanges please contact us minimum 7 days before returning any items at [email protected]. The return shipping cost is paid by the customer. When we have received the item and approved the return, we will credit your account you assigned in the e-mail sent to our customer service.


Contact & Customer service

[email protected]

+47 41 41 34 13


Handle with care

Please treat the print nicely with clean hands or white cotton gloves to protect it from grease or dirt. When lifting an unframed piece of art, hold the sides with you thumbs and index fingers. Keep it straight and put it on a flat and clean surface.

Frame your art

The posters fits standard frames but for a more beautiful option visit a professional frame shop where you can choose from a wide range of frames.  

PS: We strongly recommend that Art Prints and are framed and handled by professional personnel / frame shop.


Copyright

All rights reserved © Mokkadesign 2014. Copying is prohibited.

THANK YOU FOR VISITING OUR WEBSHOP!